Cinsiyet

14 mm Küre Kesim Taş

Tozdan Preslenmiştir.

50.00 ₺

10 mm Kesimli Malahit

Tozdan Preslenmiştir.

43.00 ₺

8 mm Küre Kesim Malahit

Tozdan Preslenmiştir.

36.00 ₺

8 mm Küre Kesim Malahit

Tozdan Preslenmiştir.

23.00 ₺

,4 mm Küre Kesim Malahit

Tozdan Preslenmiştir.

19.00 ₺

6 mm Küre kesim taş

Tozdan Preslenmiştir.

22.00 ₺

4 mm Küre Kesim Malahit

Tozdan Preslenmiştir.

22.00 ₺

 1. Kalite Malahit Dizi Adet Malahit Dizi Adet

336.00 ₺

1. Kalite Malahit Dizi Adet

310.00 ₺